aqua conditioner

ADA Aqua Conditioner

Najosnovniji faktor za život riba jest voda. U rijekama tropskih prašuma, koje su ujedno stanište najvećeg broja tropskih riba, postoji okruženje koje se naziva “Tamna voda ili Blackwater” koje nastanjuju mnoge vrste riba prekrasnih boja. Kako bi stvorili pogodnu okolinu za život u svom akvariju, nužno je da voda ima svojstva što sličnija onima u njihovom prirodnom okruženju.

Aqua Conditioner Black Water

aqua conditioner Black_Water

U tropskim prašumama na tlu postoje ogromne količine otpalog lišća. Njihova količina toliko je velika da je bakterije jednostavno ne mogu razgraditi. Humusna kiselina iz palog lišća prodire u rijeke te tako nastaje tzv. “Blackwater. Ribama koje u prirodi nastanjuju rijeke bogate humusnom kiselinom i taninom u akvarijima bi trebalo pružiti uvjete što sličnije njihovom prirodnom staništu. Pružanje ovakvih uvjeta za život posebno je važno kod nastanjivanja akvarija novim ribama jer pomaže prilagodnu fizioloških funkcija i otklanja stres. Dodavanjem Black Water Aqua Conditioner u vaš akvarij ribe će biti mirne, te će uživati u uvjetima sličnim njihovom prirodnom staništu.
> U akvarijima s gusto zasađenim biljem nije preporučljivo koristiti Black Water Conditioner u punom obimu jer smanjuje intenzitet svjetla.

Aqua Conditioner Bio Base

aqua conditioner rio base

Zbog loših uvjeta ribe iz prirode i ribe tek nastanjene u akvarij mogu propasti ako voda iz slavine prethodno nije dobro pripremljena. Jedan od uzroka ovog problema je što je omjer organskih i anorganskih spojeva dijametralno suprotan između vode u prirodi i one dostupne u kućanstvima. Voda u tropskim prašumama sadrži veliku količinu biljnih koloida, koji štiti površinu ribljeg tijela, dok voda iz slavine uopće ne sadrži ovu tvar. Dodavanjem Bio Base Aqua Conditioner u vodu iz slavine nastaju uvjeti slični onima u vodama tropskih prašuma što uvelike smanjuje stres kod riba.

aj aqua conditiner 2

Tonina sp.

Tonina sp. kako raste u vodama Amazonske prašume.

aj aqua conditiner 1

Proces razgradnje biljaka i prodiranje organskih spojeva u vodu tropskih prašuma.

U tropskim prašumama postoje velike količine palog lišća na šumskom tlu isto kao i na riječnom dnu. U dugom procesu razgradnje palog lišća raznih biljaka organski spojevi prodiru u vodu tvoreći tzv. blackwater.

aj aqua conditiner 3

Ovaj slika prikazuje stvarnu razliku između vode u kućanstvu i vode u prirodi, te prikazuje ogromnu razliku u udjelu organskih i anorganskih spojeva. Kod pripreme vode koja se dodaje u akvarij važno je na siguran način ukloniti sve štetne anorganske spojeve iz vode, te vodu obogatiti organskim spojevima neophodnim za sva živa bića.

Izvor: ADA Aqua Journal

Odgovori

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.