IWAGUMI

Nature stil ima mnogo podstilova, a kao najpoznatiji se javljaju Iwagumi, Ryoboku, Wabi-Kusa. IWAGUMI je Nature stil uređenja akvarija koji se oslanja na tradicionalna japanska pravila uređenja vrtova, a u doslovnom prijevodu znači „formacija kamenja“. Glavni princip u postavljanju ovakvog akvarija jest kamenje različite veličine koje čini kostur ovoga postava. Najčešće se radi o tri kamena, jednom velikom i dva manja koji su različite veličine i stoje bočno do glavnog kamena. To se osnovno pravilo razvilo u mnoga druga kroz različite podstilove Iwagumija, no i dalje se poštuje da uvijek mora biti neparan broj i različita veličina kamenja. Kako je kamenje najbitnije od svega, ono mora biti svojom teksturom, bojom i oblikom posebno. Vrlo popularno kamenje za ovakve akvarije su Seiry-seki, Maten, Shou, Dragon stone i sl.

Clipboard01

Postavljanjem kamenja u akvarij želimo postići harmoniju na način da imamo jedan jasan fokusni kamen koji je najvažniji i kod čijeg se postavljanja treba uzeti u obzir pozicija, smjer i kut pod kojim će stajati, dok ostalo kamenje tek nenametljivo prati njegov položaj. Fokusni kamen se obavezno postavlja u skladu sa pravilima zlatnog reza. Substrat ne bi trebao teksturom i bojom odskakati, a trebalo bi ga i postaviti tako da daje osjećaj dubine kod promatrača. To se postiže slično kao i kod Dutch stila i to laganim penjanjem podloge od prednje strane akvarija prema stražnjoj.

ADA08SJL_07

Kad su biljke u pitanju, u ovakvom stilu se koristi mali broj vrsta. To su najčešće: Eleocharis acicularis, Glossostigma elatinoides, Hemianthus callitrichoides, Echinodorus tenellus…iako naravno nije strogo pravilo da se moraju koristiti isključivo ove biljke. Rijetko se koriste visoke biljke u pozadini, zato što je fokus na kamenju i ne želi se skrenuti pažnja s njega pozadinskim biljem. Ukoliko se i koristi pozadinska biljka, pravilo je da onda bude maksimalno jedna vrsta koja ne narušava koncept postava (najčešća je Eleocharis Vivipara). Pošto je cilj postići harmoniju između faune i flore, izbor riba kod iwagumija je jako važan. Previše riba ili njihovo prebrzo kretanje skreće pažnju s postava i to se nastoji izbjeći. Također treba pripaziti i da ribe svojom veličinom ne naruše postav i vizualno ga smanje. Zato se najčešće i koriste male jatne ribe kao što su Hemigrammus rhodostomus, Paracheirodon axelrodi i Harlequin rasbore. Uz ribe se često koriste i različite vrste kozica, a najčešća od njih je upravo Amano kozica zbog njihove male veličine i boje koja se lako stapa s postavom.

ADA08SJL_03

Na prvi pogled se ovakav postav može učinit jako jednostavnim, no potrebno je mnogo mašte da bi ga se složilo, a još više znanja i iskustva da bi ga se održavalo. Zapamtite, tvrdoća kamena, mekoća biljaka, te pokret riba i drugih organizama su tri potpuno različite stvari, ali se u ovakvome akvariju savršeno stapaju u jedno. hraquascape.org